Terms and conditions

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez By Your Side, Barbara Lehwark z siedzibą przy ulicy Apartamentowej 13 lok 37 02-495 w Warszawie, NIP 9512212454, REGON 382506083, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000569410, zwaną dalej „Administratorem”, w ramach sklepu internetowego ByYourSide.pl, zwanego dalej „Serwisem”
 2. Przedstawiciel Administratora Barbara Lehwark kontaktuje się z Użytkownikami za pośrednictwem:
 • formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”,
 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej kontakt@byyourside.pl,
 • telefonicznie: 503084960
 • korespondencyjnie pod adresem: Barbara Lehwark, By Your Side, Orla 6b/37, 00-143 Warszawa.
 1. Osoba składająca zamówienie w Serwisie zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 2. Administrator zobowiązuje się sprzedawać Użytkownikom towary prezentowane w Serwisie po cenach i na warunkach wskazanych w Serwisie. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.
 3. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę za zamówione towary.
 4. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do wszelkich materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 5. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
 6. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 7. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 8. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w punkcie 2 Regulaminu. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 9. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.
 10. W wypadku odstąpienia od umowy Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia jego danych przez Administratora. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.
 13. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 14. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń lub rozpatrywania reklamacji przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. Użytkownik-konsument może także skorzystać z innych możliwości pozasądowego dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

 

REGULAMIN RABATÓW OBOWIĄZUJĄCYCH DLA ZAMÓWIEŃ ZESTAWÓW SUKIENEK

 1. Użytkownik ma prawo do zamówienia “Zestawu sukienek” z odpowiednim rabatem: kolejno 10% dla zamówienia “Zestawu dwóch sukienek”, 15% dla “Zestawu trzech sukienek” i 20% na zamówienie “Zestawu czterech sukienek”.
 2. Za zestaw sukienek uważa się odpowiednią liczbę sukienek (dwie, trzy lub cztery) w jednym kolorze, w dowolnym fasonie i w dowolnych rozmiarach.
 3. Zamówienie na zestaw sukienek powinno zostać złożone przez Użytkownika drogą mailową, bezpośrednio na adres email Administratora, tj.  kontakt@byyourside.pl
 4. W przypadku zamówienia zestawu sukienek, zamówienie traktowane jest jako zamówienie indywidualne, a więc nie jest objęte prawem do odstąpienia od umowy, ze względu na spersonalizowany charakter zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Zestawu Sukienek, darmowa wysyłka obejmuje darmową wysyłkę kurierem DPD  bądź Paczkomatem InPost na jeden wskazany przez Użytkownika adres.

REGULAMIN RABATÓW I PROMOCJI

 1. Użytkownik ma prawo do zamówienia ubrań z rabatem w odpowiedniej wysokości, używając obowiązującego w danym momencie kodu promocyjnego.
 2. Kody promocyjne przeceniające produkty w wybranych kolorach, wzorach bądź należące do wybranej kategorii: SUKIENKI, SPÓDNICE, BLUZKI, SUKIENKI INFINITY, SHOWROOM lub OUTLET nie działają wspólnie z innymi kodami i nie pozwalają na sumowanie się rabatów.
 3. Kod promocyjny o nazwie koszyk10 pozwalający obniżyć wratość końcową zakupów w koszyku o 10% nie działa wspólnie z innymi kodami rabatowymi.
 4. Kody jednorazowe, opiewające na daną kwotę, które Klient otrzymuje w ramach procedury rekompensaty za zwrot zamówienia w okresie pomiędzy 14 a 30 dniem od jego otrzymania, pozwalają połączyć je z innymi kodami promocyjnymi oraz działają na już przecenione produkty.

ZAMÓWIENIA Z OBOWIAZKIEM ZAPŁATY – PRZELEW BANKOWY

 1. Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym, mogą Państwo wybrać opcję płatności przelewem bankowym. W przypadku wybory tej opcji płatności, na przelew czekamy 3 dni robocze. Jeśli przelew nie dotrze do nas w przeciągu 72h od dokonania zamówienia, zostanie ono anulowane.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym, mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Oznacza to, że aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego towaru o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 i 2 Regulaminu. Mogą Państwo skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Jeśli dokonają Państwo zwrotu otrzymanych artykułów między 14 a 30 dniem licząc od daty ich otrzymania pocztą elektroniczną prześlemy Państwu kod kuponu rabatowego obniżający wartość produktów w koszyku o kwotę równoważną sumie wartości zwracanych artykułów. Kod rabatowy, który wysyłamy do Państwa w takim przypadku jest kodem jednorazowym i ważny jest przez 12 miesięcy od dnia jego utworzenia.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyłączeniem kosztu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot zamówionej przez Państwa rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Artykuł, z którego Państwo rezugnują należy odesłać lub przekazać nam na adres: Barbara Lehwark, By Your Side, Orla 6b/37, 00-143 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

 1.  Mają Państwo możliwość złożenia zamówienia indywidualnego na każdy z naszych produktów, ustalając z nami dokładne parametry zamawianego produktu, jego kolor oraz czas realizacji zamówienia i formę wysyłki towaru. Zamówienie indywidualne złożyć można wybierając opcję “zamówienie indywidualne” na stronie produktu. Wybierając taką opcję należy w sekcji “Uwagi do zamówienia” wpisać kompletną, indywidualną specyfikację produktu (wybrane wymiary ubrania i/lub kolor niedostępny w standardowej ofercie). Zamówienia indywidualne przyjmujemy także drogą mailową na adres: kontakt@byyourside.pl.
 2. Termin realizacji zamówienia indywidualnego, może wydłużyć nasz standardowy czas realizacji zamówienia do 15 dni roboczych. W takim przypadku informujemy o tym Klienta indywidualnie. Z reguły nie przekracza on jednak 10 dni roboczych.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA DO UMOWY A ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Ze względu na spersonalizowany charakter zamówień indywidualnych oraz fakt, iż odbiegają one parametrami od standardowych rozmiarów i kolorów oferowanych przez nas naszym Klientom, zamówienia te nie podlegają prawu do zwrotu ani wymiany.